Služby

Vegetačné oporné múry - VOM

Čo je VOM:

 • zelená alternatíva betónových oporných múrov s rozsiahlovu škálou využitia,
 • stavebnicový systém bez nutnosti použitia ťažkých mechanizmov, miešačiek, a pod.,
  čím je daná možnosť využitia aj v ťažko dostupných a nestabilných terénoch,
 • na VOM sa dá spoľahnúť rovnako ako na klasické betónové oporné múry, pretože
  využíva rovnaké princípy mechanickej stabilizácie pôdy v naklonenom teréne, aj keď
  je to mäkký, poddajný materiál,
 • životnosť dlhšia ako betón, až 120 rokov
 • náklady na výstavbu sú nižšie až o 40 % oproti betónovým oporným múrom,
  čo vyplýva z úspory pri zakladaní, možnosti plnenia vakov aj materiálom z miesta
  ýstavby bez potreby jeho dovozu,
 • vyžaduje minimálne počiatočné vyrovnanie a ukotvenie podložia
 • vysoká flexibilita pri tvarovaní oporných stien, kaskád, chodníkov, atd.
  dokonale prispôsobenie nerovnostiam, kríkom, stromom a iným prekážkam,
 • možnosť použitia až do výšky 20 metrov
 • recyklovateľný, netoxický produkt,
 • má veľkú toleranciu spojov a preto môže prebytočná voda pretekať systémom.
  ovodnenie nepotrebuje  špeciálnu kanalizáciu, alebo potrubie za múrom, postačí
  drenážny pás DRENKAR, ktorý zároveň  dodáva vlahu vegetácii rastúcej z VOM,
 • umožňuje široké záhradkárske využitie, či už pri pestovaní okrasných rastlín, alebo
  jahôd, čučoriedok, a pod. 
 • pri použití na spevnenie brehov potokov, riek, jazier a rybníkov neohrieva vodu a tým je pre
  vodné živočíchy omnoho prijateľnejší, ako betónové a kamenné steny, poskytuje ochranu
  pôvodných biotopov,
 • je odolný voči seizmickej aktivite a pohybom podložia,
 • oporné múry VOM sú nepoužiteľné pre spejerov na grafity,

  VOM JE ... PRIRODZENÝ VZHĽAD ... EKOLÓGIA ... ÚSPORA

viac na  www.vom.sk

Výstavba a rekonštrukcia
murovaných rodinných domov

Svojim zákazníkom poskytujeme:

 • vypracovanie harmonogramu prác (technologický rozborový list),
 • plán financovania stavby podľa jednotlivých etáp,
 • podrobná fotodokumentácia priebehu stavby,
 • vedenie podrobného stavebného denníka,
 • zakreslenie zmien v projekte, 
 • kontrolné dni po ukončení jednotlivých stavebných objektov,
  pred ich zakrytím ďalším technologickým celkom, za účasti investora,
 • Z hľadiska komplexnosti stavby realizujeme:
  hrubá stavba (základy, zvislé konštrukcie - múry, priečky, vodorovné konštrukcie - stropy, strecha, ...)
  holodom, vrátane technologických celkov (okná, omietky, potery, elektro, vykurovanie, rekuperácia, .. ) 
  stavba na kľúč (podlahové krytiny, maľby, dvere, sanita, ....)
  objekt na kľúč (terénne úpravy, oplotenie, chodníky, osvetlenie exteriéru, a pod.)
 • meranie termovíziou, zabezpečenie energetického certifikátu.

Čo vyžaduje každá rekonštrukcia:

 • statické posúdenie stavby z hľadiska únosnosti pôvodných stavebných konštrukcií
  napr. pri výmene strechy, búracích prácach, presune priečok, ... atd.
 • posúdenie stavu hydroizolácií pôvodnej stavby - vlhkosť v stavebných konštrukciách
  stavby a jej neriešenie je  predpokladom budúcich problémov, ktoré znehodnotia 
  aj tú najkrajšiu rekonštrukciu.
 • azbestová strecha (eternit) - veľmi častý problém pri  rekonštrukcií starších domov,
  kde majitelia svojich domov, hospodárskych budov, prístavieb, atd.. "svojpomocne"
  likvidujú azbest, riskujúc pritom mastné pokuty pre porušenie zákona. Zabezpečíme
  zákonnú likvidáciu takýchto strešných krytín v súlade so zákonom.
 • Ak dospejete k názoru, že Váš domček je nevhodný na  rekonštrukciu v dôsledku
  nerentabilnosti potrebných rekonštrukčných prác, zabezpečíme jeho zbúranie a likvidáciu
  všetkých stavebných a ostatných, aj nebezpečných odpadov.

  viac na tel. číslach a mailoch uvedených v sekcii KONTAKTY

Inžinierské siete

Naše služby v tejto oblasti:

 • rekonštrukcia elektroinštalácie 
  bytových domov, výmena 
  bleskozvodovej sústavy.
 • rozvody vody bytových domov,
  ležatých a stúpacích vedení.
 • rekonštrukcia vykurovacích
  systémov - termoregulácia.
 • rekuperácia

viac na tel. číslach alebo mailoch uvedených v sekcii KONTAKTY

Tepelné izolácie budov

Sme certifikovaným zhotoviteľom zatepľovacieho
systému talianského výrobcu MAPEI. 

 • tepelné izolácie na báze EPS -  polystyrénu
 • tepelné izolácie na báze  minerálnej vlny
 • tepelné izolácie základov budov  soklovej časti
  budov - extrudovaným popystyrénom XPS 
 • dodatočné zateplenie budov, doplnenie tepelnej izolácie
  na už existujúce zateplenie
 • oprava zatepľovacích systémov znečistených a poškodených
  riasami a plesňami - technológia MAPEI.

viac na tel. číslach alebo mailoch uvedených v sekcii KONTAKTY


Investícia do svojho vysnívaného bývania je často jedinou veľkou investíciou v živote každého človeka a jej výsledok  by mal slúžiť dlhú dobu, rátanú na desaťročia.  Dlhoročné skúsenosti  v tejto oblasti, kvalitné materiály. tím odborníkov  a zodpovedný prístup, to je to, čo Vám ponúkame pri realizácii Vášho projektu.

Ing. Ladislav Štollmann – majiteľ spoločnosti