Referencie

 • hrubá stavba - skladaný strop

Referencie / Bytový dom Tr. SNP 77
Referencie / Bytový dom Tr. SNP 77
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa 
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • sanácia balkónov, výmena zábradlí.
 • zateplenie stropov prízemia
 • výmena rozvodov elektroinštalácie
Referencie
Referencie
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa 
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • odstránenie systémových porúch loggií, výmena zábradlí.
 • zateplenie stropov prízemia
Referencie / Bytový dom Kysucká 8,10,12, Košice
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa  
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • sanácia loggií s výmenou zábradlia
 • zateplenie stropov prízemia
 • výmena dažďovej kanalizácie
Referencie / Bytový dom Titogradská 8,10,12 Košice
Referencie / Bytový dom Titogradská 8,10,12 Košice
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie stropov prízemia
 • odstránenie systémových porúch balkonov a loggií vrátane výmeny zábradlí
 • výmena plastových okien spoločných priestorov a vstupných brán

Referencie / Bytový dom Hlinkova 12, Košice
Referencie / Bytový dom Hlinkova 12, Košice
 • zateplenie obvodového plášťa
 • sanácia balkonov
 • rekonštrukcia komínov

Referencie / Bytový dom Rastislavova 28,30,32 Košice
Referencie / Bytový dom Rastislavova 28,30,32 Košice
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa                
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • zateplenie stropov prízemia

Referencie / Bytový dom Ostravská 16, Košice
Referencie / Bytový dom Ostravská 16, Košice
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • odstránenie systémových porúch loggií
 • výmena zábradlí

Referencie / Bytový dom Tr. SNP 47,49 Košice
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa                
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • odstránenie systémových porúch loggií, výmena zábradlí.
 • zateplenie stropov prízemia

Referencie / Bytový dom Kuzmányho  7, Košice
 • zateplenie obvodového plášťa – okrem štítových stien
 • zamurovanie okien na spoločných priestoroch

Referencie / Bytový dom KODUR, Tr. SNP 61/A, Košice
Referencie / Bytový dom KODUR, Tr. SNP 61/A, Košice
 • Odstránenie systémových porúch obvodového plášťa – zateplenie
 • Výmena presklenej časti schodiska a pivničných okien
 • Zateplenie strechy

Referencie / Bytový dom Dénešova 13,15
Referencie / Bytový dom Dénešova 13,15
 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Sanácia a hydroizolácia loggii
 • Zateplenie strechy
 • Výmena presklenej časti schodiska
 • Rekonštrukcia spoločných priestorov

Referencie / Bytový dom Viedenská 31
Referencie / Bytový dom Viedenská 31
 • komplexná obnova
 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie a hydroizolácia strechy
 • systémová porucha – kotvenie obvodových panelov
 • odstránenie systémových porúch loggií, výmena zábradlí.
 • zateplenie stropov prízemia

Referencie / Bytový dom Zupková 2, Košice